درب شیشه ای ریلی

درب اتوماتیک ریلی را درب اتوماتیک کشویی نیز می نامند ، امنیت باالی نسبت به دربهای کرکره ای دارد اما فضای بیشتری را اشغال میکند. امکان آنکه درب ریلی یا درب کشویی معمولی به اتوماتیک (هوشمند) تغییر دهید به راحتی و با هزینه کم امکان پذیر بوده و نیازی به تعویض درب نیست . با توجه به اینکه ورودی هایی که این نوع درب در آن نصب می شود معموال کمتر باز و بسته می شوند ، لذا عمر مفید قطعات آن خصوصا موتور آن طولانی است . درب های ریلی عموما به دو نوع طبقه بندی می شوند درب های پارکینگی و درب های شیشه ایی.

Loading
دی ان ان